Informujemy, że zmianie uległ zapis Regulaminu konkursu nr: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 w rozdziale II. „Informacje ogólne i przedmiot konkursu” dotyczący osób, do których można zwrócić się z zapytaniami w ramach konkursu i ich danych, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować do Pani Moniki Tyburskiej pod nr telefonu: 22 661 19 17 lub na adres e-mail: monika.tyburska@mrpips.gov.pl oraz do Pani Bogumiły Dertkowskiej pod nr telefonu: 22 661 19 33 lub na adres e-mail: bogumila.dertkowska@mrpips.gov.pl."

W pozostałym zakresie regulamin pozostaje bez zmian.

Aktualny regulamin konkursu z naniesioną zmianą, jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18