Informujemy, że z uwagi na przekroczenie pełnej kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20, IOK podjęła decyzję o nieuruchamianiu kolejnych rund naboru.

Jednocześnie informujemy, że ocena złożonych projektów odbędzie się zgodnie z terminami określonymi w Regulaminu konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udziela: Pani Wioletta Olechno, tel.: 22 661 19 61.