Zakończyła się ocena projektu pozakonkursowego złożonego przez Związek Pracodawców Business Centre Club w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

W wyniku pozytywnej oceny projekt pt. „Badania dotyczące rynku pracy – wsparcie działalności Związku Pracodawców Business Centre Club w dialogu społecznym” uzyskał rekomendację do otrzymania dofinansowania.

Pliki do pobrania:

Informacje o projekcie Związku Pracodawców Business Centre Club (PDF, 162.44 KB)