W grudniu br. podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 mającego na celu wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0057/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Myślenice
  Wartość projektu: 3 124 766,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 124 766,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-11-01 - 2023-10-31
  Data podpisania umowy: 07.12.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0079/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Czarnków
  Wartość projektu: 3 124 251,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 124 251,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-09-01 - 2023-08-31
  Data podpisania umowy: 07.12.2020 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0071/20
  Tytuł projektu: „Centrum usług społecznych w Gminie Stawiski”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Stawiski
  Wartość projektu: 3 117 728,38 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 117 728,38 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-10-01 - 2023-03-31
  Data podpisania umowy: 07.12.2020 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0064/20
  Tytuł projektu: „Modelowe Centrum Usług Społecznych w gminie Lesznowola”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lesznowola
  Wartość projektu: 3 124 894,15 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 124 894,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-03-01 - 2023-11-30
  Data podpisania umowy: 07.12.2020 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0078/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kramsk
  Wartość projektu: 3 030 981,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 030 981,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-10-01 - 2023-03-31
  Data podpisania umowy: 08.12.2020 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0067/20
  Tytuł projektu: „CUS w Gminie Opole Lubelskie”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie
  Wartość projektu: 3 110 677,47 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 110 677,47 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-10-01 - 2023-03-31
  Data podpisania umowy: 10.12.2020 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0075/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wieniawa
  Wartość projektu: 3 101 550,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 101 550,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-07-31
  Data podpisania umowy: 14.12.2020 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0069/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Resku”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Resku
  Wartość projektu: 3 124 492,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 124 492,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-05-31
  Data podpisania umowy: 22.12.2020 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0061/20
  Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Świdwin
  Wartość projektu:  2 085 552,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 085 552,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-12-01 do: 2023-04-30
  Data podpisania umowy: 28.12.2020 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0062/20
  Tytuł projektu: „CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Starachowice
  Wartość projektu: 3 125 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 125 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-11-01 - 2023-04-30
  Data podpisania umowy: 30.12.2020 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0065/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w gminie Słupno”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Słupno
  Wartość projektu: 3 110 978,85 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 110 978,85 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01  - 2023-05-31
  Data podpisania umowy: 30.12.2020 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0050/20
  Tytuł projektu: „Milanowskie Centrum Usług Społecznych
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Milanówek
  Wartość projektu: 3 091 085,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 091 085,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-12-31
  Data podpisania umowy: 31.12.2020 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0070/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń
  Wartość projektu: 2 801 860,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 801 860,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-11-01 - 2023-10-30
  Data podpisania umowy: 31.12.2020 r.