W sierpniu 2019 roku MRPiPS podpisało 11 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta oraz 1 umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 pn. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Umowy podpisane w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0275/18
  Tytuł projektu: GOPS Miłkowice - nowe otwarcie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miłkowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Miłkowice
  Wartość projektu: 421 190,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 190,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.08.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0261/18
  Tytuł projektu: Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Pszczyna/Ośrodek Pomocy Społecznej W Pszczynie
  Siedziba Beneficjenta: Pszczyna
  Wartość projektu: 421 610,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 610,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 29.08.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0276/18
  Tytuł projektu: MOPS  CHANGE
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Ostrów Mazowiecka
  Wartość projektu: 420 674,37 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 674,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.08.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0241/18
  Tytuł projektu: Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kąty Wrocławskie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Kątach Wrocławskich
  Siedziba Beneficjenta: Kąty Wrocławskie
  Wartość projektu: 421 448,28 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 448,28 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.08.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0277/18
  Tytuł projektu: Szersze horyzonty
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Małkinia Górna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkinii Górnej
  Siedziba Beneficjenta: Małkinia Górna
  Wartość projektu: 284 753,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 284 753,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 23.08.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0262/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubiewo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Lubiewo
  Wartość projektu: 190 320,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 190 320,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.05.2020 r.
  Data podpisania umowy: 23.08.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0242/18
  Tytuł projektu: Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Jedlina-Zdrój/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju
  Siedziba Beneficjenta: Jedlina-Zdrój
  Wartość projektu: 421 393,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 393,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 07.08.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0270/18
  Tytuł projektu: Lepiej, skuteczniej  - czyli reorganizacja GOPS
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Moszczenica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
  Siedziba Beneficjenta: Moszczenica
  Wartość projektu: 421 413,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 413,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.08.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0227/18
  Tytuł projektu: Nowe oblicze pracy socjalnej - profesjonalny pracownik socjalny
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Tuchola, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi
  Siedziba Beneficjenta: Tuchola
  Wartość projektu: 420 395,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 395,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.08.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0258/18
  Tytuł projektu: Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej - OPS Janów Lubelski
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Janów Lubelski/Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
  Siedziba Beneficjenta: Janów Lubelski
  Wartość projektu: 408 547,43 PLN
  Wartość dofinansowania: 408 547,43 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.08.2019 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0251/18
  Tytuł projektu: Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kielce / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Kielce
  Wartość projektu: 899 977,86 PLN
  Wartość dofinansowania: 899 977,86 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.08.2019 r.

Umowa podpisane w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18:

 1. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0061/19
  Tytuł projektu: Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 845 365,94 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 845 365,94 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 20.08.2019 r.