Publikujemy drugą część najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkursu Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Link do ogłoszenia: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.05.01-ip.03-00-00120

Termin naboru w ramach 1 rundy upływa w dn. 30 listopada br. Informacji dotyczących konkursu udziela: Pani Wioletta Olechno, tel.: 22 661 19 61, adres e-mail: ozn@efs.mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania