W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 pt. Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega, że lista projektów może podlegać aktualizacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 144 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę około 281,3 mln zł, z czego 123 wnioski uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Z uwagi na ograniczoną wysokość alokacji w konkursie, do etapu negocjacji skierowano 34 projekty z największą liczbą uzyskanych punktów.

Pliki do pobrania

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 411.13 KB)