W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18