Informujemy, że zakończona została ocena kolejnego projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

W wyniku pozytywnej oceny rekomendowano do dofinansowania projekty pt. „Potrzeby i wyzwania związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach prywatnych modelu pracy zdalnej” - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Pliki do pobrania

Informacja dotycząca projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER (PDF, 147.66 KB)