Informujemy, że zakończona została ocena kolejnych projektów pozakonkursowych złożonych w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

W wyniku pozytywnej oceny rekomendowane do dofinansowania zostały projekty pt.:

  • „Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19” - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  • „Kierunek kobieta - aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej covid-19” - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  • „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy” - Konfederacja Lewiatan

Pliki do pobrania

Tabela z informacją o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania (PDF, 195.03 KB)