W związku z zakończeniem negocjacji wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 publikujemy II cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania. Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 na realizację projektów dot. rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami został ogłoszony w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy",
  • Działanie 1.5 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami",
  • Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami".

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20