W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -  Działanie 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, w typie projektu: 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS, publikujemy cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b (PDF, 143.53 KB)