W związku z zakończeniem procesu negocjacji ostatnich wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu: 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS, publikujemy cząstkową i zbiorczą listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem Komisji Oceny Projektów.

Pliki do pobrania