Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami"

Zakończony data naboru wniosków od 30.09.2020 do 30.11.2020

Wyniki naboru

24.06.2022
IX lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 381.63 KB)
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 579.71 KB)
Skład członków Komisji Oceny Projektów (PDF, 560.96 KB)

24.05.2022
VIII lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20(PDF, 384.81 KB)

23.02.2022
VII lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 398.59 KB)

18.01.2022
VI lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 139.99 KB)

30.11.2021
Zaktualizowana lista wszystkich projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 441.28 KB)

29.11.2021
V cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 398.8 KB)

08.11.2021
IV lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 402.35 KB)

13.09.2021
III lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 398.85 KB)

30.07.2021
II lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 95.6 KB)

07.07.2021
I lista projektów skierowanych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 86.17 KB)

19.05.2021
2 lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 93.75 KB)

25.03.2021
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 (PDF, 411.13 KB)

Aktualności

15.07.2022
Baza projektodawców wybranych w ramach konkursu

04.07.2022
Podpisano 6 ostatnich umów o dofinansowanie projektów

24.06.2022
Wyniki konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

24.05.2022
Ósma cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

31.03.2022
Podpisano 14 umów o dofinansowanie projektów

23.02.2022
Siódma cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

18.01.2022
Szósta cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

29.12.2021
Podpisano 24 umowy o dofinansowanie projektów

30.11.2021
Zaktualizowana lista wszystkich projektów skierowanych do etapu negocjacji

30.11.2021
Aktualizacja regulaminu konkursu

29.11.2021
Piąta cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

15.11.2021
Podpisano 10 umów o dofinansowanie projektów

08.11.2021
Czwarta cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

13.09.2021
Trzecia cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

30.07.2021
Druga cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

07.07.2021
Pierwsza cząstkowa lista projektów skierowanych do dofinansowania

25.06.2021
Aktualizacja regulaminu konkursu

19.05.2021
Druga listów projektów skierowanych do etapu negocjacji

11.05.2021
Aktualizacja regulaminu konkursu

25.03.2021
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

01.12.2020
Rezygnacja z uruchomienia II rundy naboru w konkursie "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

27.11.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - część 3

25.11.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - część 2

28.10.2020
Zmiana regulaminu konkursu

20.10.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

21.09.2020
Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:

  • 1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00),
  • 2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.12.2020 do dnia 29.01.2021 (do godziny 12:00)
  • kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.02.2021) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00) - warunkiem uruchomienia rundy jest dostępność alokacji na konkurs

UWAGA! Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest podmiot, który:

  • posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
  • posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 wynosi 170 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 z dnia 26.11.2021 r. (PDF, 1653.04 KB)  - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy opisano w rozdziale VII regulaminu konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:

  • Pytania w kwestiach dotyczących konkursu należy kierować na adres e-mail: ozn@efs.mrpips.gov.pl
  • Osoba do kontaktu: Wioletta Olechno – nr telefonu: 538 117 444